ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ ทางทีมงานควอลี่ทัวร์ ได้พานักกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ไปแข่งขัน.............ASIAN CHAMPIONSHIPS - BOGOR (INA) 2019 ระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤศจิกายน 2562 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เครื่องบิน

ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจพานักกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ไปแข่งขันรายการ IFSC CLIMBING WORLDCUP ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2562

 

 

ที่อยู่

Qualy Tour Co., Ltd.
บริษัท ควอลี่ ทัวร์ จำกัด
91 Soi Pattanakarn 41
Pattanakarn, Suanluang
Bangkok 10250
Tel. 662 674 3398-9
Fax. 662 674 3397
sale.qualytour@gmail.com
Mobile. 098 265 5051
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/09991

 

.